Caritas
31 stycznia 2023

Zorganizowaliśmy spotkania adaptacyjne dla ponad 100 uchodźców / Ми організували адаптаційні зустрічі для понад 100 біженців

W projekcie FAMI w Caritas styczeń był miesiącem zdrowia psychicznego i integracji.

Dzięki współpracy Doroty Pielichowskiej-Borysiewicz, tłumaczek i organizatorek udało nam się przygotować spotkania adaptacyjne dla uchodźców z Ukrainy w Czarnkowie, Szamotułach, Kostrzynie i Gostyniu, w których wzięło udział ponad 100 osób.

Tematyka była związana z rodziną, budowaniem relacji i komunikacją.

Podczas warsztatów terapeutka skupiła się na problemach, z którymi mierzy się każdy człowiek w relacjach, w rodzinie, w społeczeństwie. Opowiadała również, jak ważna jest odpowiedzialność za siebie i otaczających nas bliskich.

Następnie opowiedziała o tym, co łączy Polaków i Ukraińców i jak wiele mamy sobie nawzajem do zaoferowania.

 

Mamy nadzieję, że warsztaty pomogą rodzinom z Ukrainy odnaleźć się w polskiej kulturze, w pracy, w szkołach.

Bardzo pozytywne reakcje uczestników – podziękowania, ocierane łzy i pytanie o kolejne warsztaty – utwierdziły nas w przekonaniu, że osobom, które w Polsce znalazły swój dom, potrzebna jest nie tylko pomoc materialna, ale również otoczenie życzliwych ludzi, zdrowe relacje, zwrócenie uwagi na potrzeby emocjonalne dzieci.

Z pewnością warsztaty przyczyniły się do wzmocnienia procesu integracji uchodźców, budowania dialogu międzykulturowego i spójności społecznej.

 

W lutym będziemy zajmować się wsparciem osób z Ukrainy w szukaniu pracy w Polsce i zwiększeniu ich szans na rynku pracy.

Informacje o wydarzeniach są na bieżąco publikowane na stronie caritaspoznan.pl i na naszym facebooku.

 

Bezpieczna Przystań
Projekt „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wojewoda-Wielkopolski-300dpi   FAMI_logo_kolor

 
Текст українською мовою:

У проекті FAMI в Карітасі січень був місяцем психічного здоров’я та інтеграції.

Завдяки співпраці Дороти Пєліховської-Борисевич, перекладачів та організаторів, ми змогли підготувати адаптаційні зустрічі для біженців з України в Чарнкуві, Шамотулах, Костшині та Гостині, які відвідали понад 100 осіб.

Тема стосувалася сім’ї, будування стосунків та спілкування.

Під час семінару терапевт акцентувала увагу на проблемах, з якими кожна людина стикається у стосунках, у родині, у суспільстві. Вона також розповіла про те, як важливо брати відповідальність за себе та оточуючих.

Потім терапевт розповіла про те, що єднає поляків і українців і як багато ми можемо запропонувати одне одному.

 

Сподіваємося, що семінари допоможуть родинам з України знайти себе в польській культурі, на роботі та в школі.

Дуже позитивні реакції учасників – подяки, витерті сльози та запитання про наступний семінар – підтвердили наше переконання, що люди, які знайшли свій дім у Польщі, потребують не лише матеріальної допомоги, але й оточення добрих людей, здорових стосунків, звернення уваги до емоційних потреб дітей.

Безперечно, зустрічі посприяли зміцненню процесу інтеграції біженців, розбудові міжкультурного діалогу та соціальної єдності.

 

У лютому ми підтримуватимемо людей з України у пошуку роботи в Польщі та підвищенні їхніх шансів на ринку праці.

Інформація про події регулярно публікується на сайті caritaspoznan.pl та на нашій сторінці у Facebook.

 

Bezpieczna Przystań
Projekt „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Wojewoda-Wielkopolski-300dpi  

FAMI_logo_kolor

Ty też możesz pomóc!

Hospicjum na Litwie
Miesięczny koszt utrzymania Hospicjum to aż 85 tys. euro. Państwo co miesiąc przeznacza 40 tys. euro, jednak pozostałe 45 tys. euro trzeba pozyskać samemu.
601 osób wpłaciło 92 071
Potrzeba jeszcze: 7 929
92.1%
92.1%