Budowa pracowni integracyjnej w Schronisku dla Bezdomnych

Budowa pracowni integracyjnej w Schronisku dla Bezdomnych

Ze względu na brak miejsca na zajęcia aktywizacyjne w ośrodku dla osób bezdomnych, chcemy wyremontować starą wiatę i zamienić ją w całoroczną przestrzeń do integracji i terapii zajęciowej. Pierwszym etapem prac będzie założenie fundamentu, postawienia nowych ścian i położenia nowego dachu. Na realizację tego planu potrzebujemy 40 tys. zł.  Miejsce ma być wykorzystywane m.in. do spotkań z wolontariuszami, ciekawymi osobami, do prowadzenia rehabilitacji i terapii zajęciowej. Miejsce ma służyć i pomagać podopiecznym w procesie wyjścia z kryzysu bezdomności.

Podopieczni ośrodka to osoby młodsze i starsze, w pełni sił i bardzo chore, również niepełnosprawne. Przede wszystkim to ludzie, którzy w danym momencie życia nie mają swojego domu. Praca z Nimi jest nastawiona przede wszystkim na uzyskanie ZMIANY W ŻYCIU. Wspólnie pracujemy nad poprawą stanu zdrowia, motywacją do podjęcia terapii uzależnień, odnowienia relacji z rodziną, znalezieniem zatrudnienia, spłacaniem zadłużenia, odkładaniem pieniędzy, wynajęciem mieszkania lub pokoju. Chcemy aby nasi Podopieczni stali się silniejsi wewnętrznie, bardziej rozumiejący siebie i innych. ABY USAMODZIELNILI SIĘ.

Po generalnym, 5-letnim remoncie całego budynku placówka udziela schronienia 47 osobom, zapewniając godne warunki pobytu. W okresie 5 lat usamodzielniło się ponad 50 osób, rozpoczynając nowy etap w życiu na „swoim”.

 Cel można także wesprzeć w formie tradycyjnej na poniższe dane:
 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297
Tytułem: Cel charytatywny - Pracownia integracyjna
Pomagam

Ze względu na brak miejsca na zajęcia aktywizacyjne w ośrodku dla osób bezdomnych, chcemy wyremontować starą wiatę i zamienić ją w całoroczną przestrzeń do integracji i terapii zajęciowej. Pierwszym etapem prac będzie założenie fundamentu, postawienia nowych ścian i położenia nowego dachu. Na realizację tego planu potrzebujemy 40 tys. zł.  Miejsce ma być wykorzystywane m.in. do spotkań z wolontariuszami, ciekawymi osobami, do prowadzenia rehabilitacji i terapii zajęciowej. Miejsce ma służyć i pomagać podopiecznym w procesie wyjścia z kryzysu bezdomności.

Podopieczni ośrodka to osoby młodsze i starsze, w pełni sił i bardzo chore, również niepełnosprawne. Przede wszystkim to ludzie, którzy w danym momencie życia nie mają swojego domu. Praca z Nimi jest nastawiona przede wszystkim na uzyskanie ZMIANY W ŻYCIU. Wspólnie pracujemy nad poprawą stanu zdrowia, motywacją do podjęcia terapii uzależnień, odnowienia relacji z rodziną, znalezieniem zatrudnienia, spłacaniem zadłużenia, odkładaniem pieniędzy, wynajęciem mieszkania lub pokoju. Chcemy aby nasi Podopieczni stali się silniejsi wewnętrznie, bardziej rozumiejący siebie i innych. ABY USAMODZIELNILI SIĘ.

Po generalnym, 5-letnim remoncie całego budynku placówka udziela schronienia 47 osobom, zapewniając godne warunki pobytu. W okresie 5 lat usamodzielniło się ponad 50 osób, rozpoczynając nowy etap w życiu na „swoim”.

 Cel można także wesprzeć w formie tradycyjnej na poniższe dane:
 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297
Tytułem: Cel charytatywny - Pracownia integracyjna

Wspomóż darowizną i przekaż:

Inna kwota
Wpisz kwotę jaką chcesz wspomóc naszą akcję. Liczy się każda złotówka!
141osób wpłaciło30 480
76/100
76%
Potrzeba jeszcze:9 520
6
osób modli się w intencji tego celu. Dołącz do nich!

Dowiedz się więcej na ten temat