Remont i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

Remont i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

W Poznaniu prowadzimy trzy świetlice, w których opiekujemy się grupą 70 dzieci. Nasze placówki mają ważną misję: wspierają i motywują dzieci i młodzież do rozwoju społecznego, psychicznego i duchowego.

Wspierając rodziny, dając dzieciom szansę na pokonanie barier i możliwość rozwoju, chcemy przyczynić się do kreowania w naszym środowisku postaw szacunku, zaangażowania, odpowiedzialności i współpracy. W centrum Poznania przy ul. Taczaka mieszczą się dwie nasze placówki:Oratorium Tęcza i Oratorium Metanoia.

Te miejsca stawiają sobie za cel stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat.

 

Nasi podopieczni mają tu możliwość rozwoju poprzez różnorodne aktywności oraz zajęcia tematyczne prowadzone przez specjalistów: pedagoga, socjoterapeutę, psychologa, logopedę.

 

W naszych świetlicach prowadzone są zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Pomagamy dzieciom i młodzieży radzić sobie z trudnościami, wspieramy ich w budowaniu trwałych i wartościowych relacji. To niezwykle ważne dla ich przyszłego sukcesu i szczęścia.

 

W „Oratorium Tęcza” i „Oratorium Metanoia” staramy się, aby nasi podopieczni czuli się akceptowani, docenieni, a przede wszystkim zrozumiani. Kształtujemy umiejętności odważnego angażowania się w działania grupowe. Wspólnie tworzymy zasady, odkrywamy osobiste kompetencje i zainteresowania. Ważną częścią naszej pracy jest również kształtowanie odpowiedzialności i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Aktualnie w budynku, gdzie prowadzone są zajęcia, chcielibyśmy gruntownie wyremontować i wyposażyć dwa pomieszczenia:

  • Funkcjonalną salę zajęciową do przeprowadzania warsztatów kulinarnych.
  • Gabinet przystosowany do indywidualnej pracy z dziećmi.

Na ten cel potrzebujemy 60 tysięcy złotych. Każda złotówka przyczyni się do stworzenia lepszych warunków dla naszych podopiecznych. Dziękujemy!

 

 Cel można wesprzeć w formie tradycyjnej na poniższe dane:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297
Tytuł: Cel charytatywny – Świetlice
Wspomóż darowizną
Wpisz kwotę jaką chcesz wspomóc naszą akcję. Liczy się każda złotówka!
60osób wpłaciło15 010
25/100
25%
Potrzeba jeszcze:44 990
4
osoby modlą się w intencji tego celu. Dołącz do nich.

Dowiedz się więcej na ten temat