Sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów

Sprzęt rehabilitacyjny dla seniorów

Miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego prowadzimy od 2018 roku. Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu mieszkańcom Poznania (szczególnie osobom w wieku 70+) do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego, połączonego z instruktażem obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia, czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Prowadzona przez nas wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przyczynia się do częściowej redukcji deficytu na rynku usług rehabilitacyjnych, związanego z ograniczonym dostępem mieszkańców Poznania (zwłaszcza osób w wieku 70+) do możliwości darmowego wypożyczenia powyższego sprzętu, przeznaczonego dla osób chorych, starszych, zniedołężniałych, z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób ubogich).

Miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego prowadzimy od 2018 roku. Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu mieszkańcom Poznania (szczególnie osobom w wieku 70+) do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego, połączonego z instruktażem obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia, czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Prowadzona przez nas wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przyczynia się do częściowej redukcji deficytu na rynku usług rehabilitacyjnych, związanego z ograniczonym dostępem mieszkańców Poznania (zwłaszcza osób w wieku 70+) do możliwości darmowego wypożyczenia powyższego sprzętu, przeznaczonego dla osób chorych, starszych, zniedołężniałych, z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób ubogich).

Proponowane usługi wypożyczenia sprzętu mają charakter czasowy i interwencyjny. Podstawowym okresem wypożyczenia sprzętu są 3 miesiące, z możliwością wydłużenia do 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Tego typu rozwiązanie ma na celu, z jednej strony zapewnienie wsparcia jak największej liczbie osób, które zostały "zaskoczone" przez chorobę i związane z nią czasowe lub trwałe utrudnienia w codziennej egzystencji (np.: nagłe unieruchomienie, częściowa niepełnosprawność, itp.), z drugiej strony pozwolą na spokojne załatwienie wszelkich formalności związanych z pozyskaniem sprzętu rehabilitacyjnego na stałe, jeśli sytuacja danej osoby wymaga takiego rozwiązania.

W ciągu 5 lat działalności, dzięki dofinasowaniu ze środków Miasta Poznania, darowiznom z Caritas Polska i od osób indywidualnych, jak również dzięki zasobom własnym Caritas udało nam się zgromadzić ok. 59 łóżek rehabilitacyjnych, 25 wózków inwalidzkich, 30 szt. chodzików, podpórek, jeździków, kilkadziesiąt kompletów kul inwalidzkich, kilka koncentratorów tlenu, materace przeciwodleżynowe, kilka wózków toaletowych, podnośnik wannowy, itp.

Niestety, większość z tych sprzętów jest ciągle w użyciu, a kolejka oczekujących osób z każdym tygodniem wzrasta. Najpilniejszą potrzebą są łóżka rehabilitacyjne z akcesoriami, których koszt jednostkowy kształtuje się w przedziale 2500-3000 zł, wózki inwalidzkie (500-1000 zł/szt.) oraz chodziki/podpórki jeżdżące (300-700 zł/szt).

Zdecydowaliśmy się na zbiórkę, ponieważ pozyskana dotacja z Miasta Poznania pokrywa zaledwie koszty utrzymania wypożyczalni oraz konserwacji już pozyskanego sprzętu. Brakuje jednak środków na poszerzenie asortymentu, dzięki czemu moglibyśmy zmniejszyć kolejkę osób oczekujących i skuteczniej pomagać osobom potrzebującym wsparcia w zakresie interwencyjnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Cel można także wesprzeć w formie tradycyjnej na poniższe dane:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297
Tytułem: Cel charytatywny - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wspomóż darowizną
Wpisz kwotę jaką chcesz wspomóc naszą akcję. Liczy się każda złotówka!
128osób wpłaciło25 991
65/100
65%
Potrzeba jeszcze:14 009
1
osoba modli się w intencji tego celu. Dołącz do niej.

Dowiedz się więcej na ten temat