Caritas
1 sierpnia 2017Caritas Archidiecezji Poznańskiej  |  Marek Misiek

Nowy Dyrektor i Zastępca Dyrektora w Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Wczoraj nastąpiło zamknięcie pewnego rozdziału w życiu ks. Waldemara Hanasa, jako Dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W swojej ponad 10 letniej posłudze księdzu Waldemarowi zawdzięczamy funkcjonowanie wielu placówek, miejsc i akcji charytatywnych, dzięki którym tysiące potrzebujących korzysta z pomocy. Jego nowym zadaniem będzie pełnić funkcję Ekonoma Archidiecezji Poznańskiej. 

Nowym Dyrektorem od dnia dzisiejszego będzie ks. Marcin Janecki. Do tej pory ksiądz Marcin był Wicedyrektorem. Zajmował się m.in. działalnością wolontariuszy w Parafialnych Zespołach Caritas oraz w Szkolnych Zespołach Caritas.

Natomiast funkcję Zastępcy Dyrektora sprawował będzie ks. Bartosz Strugarek – dot. Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego w Zaborówcu. W porozumieniu z Dyrektorem Caritas będzie odpowiedzialny za działalność Domu Księży Emerytów w Poznaniu (Antoninek). 

ks Waldemar i ks Marcin

Caritas - Dyrektorzy

Ty też możesz pomóc!

Jadłodajnie dla potrzebujących
Codziennie wydajemy 1000 darmowych, ciepłych posiłków dla potrzebujących. Są to głównie osoby starsze, samotne, bezdomni i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
1386 osób wpłaciło 146 077