Caritas
1 kwietnia 2019

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019

Poleć znajomemu

FIO Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP oraz Caritas 
zapraszają:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego [UWAGA: Oferenci z terenu subregionu leszczyńskiego są wyłączeni z możliwości aplikowania w tym konkursie. Będą uprawnieni do złożenia ofert WYŁĄCZNIE w kolejnych Konkursach Mikrodotacji, których Regulaminy dostępne będą na www.pisop.org.pl]

do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców 4 ww. subregionów;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Maksymalny okres realizacji projektów to 07 maja 2019 roku – 30 września 2019 roku.

Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 223 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://pisop.org.pl/generator/ (https://witkac.pl/#/Contest/View/9713).

Nabór wniosków potrwa od 25 marca 2019 roku do 16 kwietnia 2019 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 07 maja 209 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Zapraszamy na stronę www.pisop.org.pl/FIO.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Joanna Kęcińska - kecinska@caritaspoznan.pl, 502 919 572

Anna Furmaniuk – anna.furmaniuk@pisop.org.pl, 534 205 699

Anna Jędrzejak – anna.jedrzejak@pisop.org.pl, 534 205 699

Plik do pobrania znajdują sie na stronie: http://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji-wielkopolska-wiara-2019/


Skład charytatywny
Woda Jordan