Caritas
8 stycznia 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym z nagrodami

Poleć znajomemu
Przyszłość planety, naszego wspólnego domu, zależy od każdego z nas! Dlatego Caritas angażuje się w parafiach, szkołach i wszędzie, gdzie jesteśmy obecni, by zatroszczyć się o Stworzenie, czyli człowieka i całą piękną przyrodę, którą od Boga otrzymaliśmy pod opiekę. 


 
To mogą być bardzo konkretne działania (także w terenie), warsztaty, edukacja, nowe formy organizacji pracy Caritas w parafii lub świeże spojrzenie na to, co już robimy (np. rozszerzenie działalności punktu wydawania odzieży). Dodatkowo to może być okazja do zaproszenia nowych ludzi do współpracy, szczególnie młodych!
 
Po szczegóły zapraszamy na stronę:
https://laudatosi.caritas.pl/konkursy/
 
Na tej stronie znaleźć można przykładowe działania z innych diecezji i regulaminy konkursu! W Archidiecezji Poznańskiej wspiera wszystkich zainteresowanych: Andrzej Grupa (nr tel. 534 712 504), animator Wspólnoty Caritas Laudato si'. Nagrodami w konkursie są środki pieniężne na zrealizowanie proponowanych inicjatyw.
 
Termin zgłoszeń inicjatyw:
  • 10 lutego 2021 dla Szkolnych Kół Caritas i organizacji zrzeszających młodzież w wieku szkolnym (np. Drużyny Harcerskie)
  • 22 lutego 2021 dla Parafialnych Zespołów Caritas oraz wspólnot i innych organizacji, którym bliskie jest Laudato si' (np. Koła Gospodyń Wiejskich)
Budżety inicjatyw: 
4.000 zł dla projektów uczniowskich
12.500 zł dla projektów parafialnych

 
Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.