Caritas
16 lutego 2021Caritas Poznańska

Informacja, konsultacja, wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii

Poleć znajomemu
 Caritas Poznańska w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 roku realizuje projekt pt. „Informacja, konsultacja, wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii”.
 
 
W ramach projektu kontynuuje działalność Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniem (od narkotyków, alkoholu) i Rodzin, w którym osoby dotknięte problemem uzależnienia mają możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, wsparcia terapeutycznego oraz informacji na temat różnych dostępnych form pomocy.
 
 
Celem głównym programu jest doprowadzenie do uświadomienia występującego problemu narkomanii u osób bezpośrednio dotkniętych i ich bliskich oraz udzielenie pomocy psychospołecznej.
 
 
Bezpłatnej pomocy udzielają specjaliści dyżurując od poniedziałku do piątku.
 
Adresatami zadania są mieszkańcy miasta Poznania: osoby uzależnione w trakcie leczenia lub niezmotywowane do podjęcia leczenia, osoby eksperymentujące z narkotykami, niewymagające leczenia, używające narkotyków okazjonalnie lub szkodliwie, szczególnie młodzież, członkowie ich rodzin i osoby bliskie, przedstawiciele placówek oświatowych i pomocowych, wszyscy zainteresowani daną problematyką.
 
Na czas pandemii zadanie realizowane jest przede wszystkim w formie dyżurów telefonicznych i mailowych specjalistów:
 
-poniedziałek 17:00 - 20:00, PEDAGOG tel. 514 945 930
 
- wtorek 15:00 - 18:00, PRAWNIK tel. 517 188 677
 
- środa 15:00 – 18:00, PSYCHOLOG tel. 518 664 292
 
- czwartek 09:00 – 13:00, KAPŁAN TERAPEUTA  tel. 503 667 962
 
- piątek 14:00 – 19:00, TERAPEUTA tel. 728 429 938
 
 
E-MAIL: uzaleznienie@o2.pl.
 
 
 
Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
 logo Poznan
 
#poznanwspiera