Caritas
30 maja 2019

Lekarze znowu pomogą na ulicach Poznania

Fundacja Signum Caritatis przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej realizuje na terenie Poznania projekt pt.: „Mobilny punkt pomocy medycznej”. Konkurs na realizację tego rodzaju zadania ogłosiło Miasto Poznań, które w znacznej mierze je współfinansuje. Celem projektu jest prowadzenie mobilnego punktu pomocy medycznej i doradztwa medycznego. Potencjalni pacjenci są przyjmowani w ambulansie medycznym przez wykwalifikowaną kadrę - lekarza i pielęgniarkę. Punkt pomocy świadczy swoje usługi 5 godzin tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., średnio 3-4 razy w miesiącu (najczęściej w poniedziałki).

1 

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków. Dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej świadczone jest poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty. Ponadto współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a także poznańskimi streetworkerami pracującymi wśród osób bezdomnych.

2

Stacjonuje przy poznańskich jadłodajniach, ogrzewalni, odwiedza poznańskie koczowiska oraz inne miejsca niemieszkalne w tym m. in.: pustostany, działki, altany. W razie potrzeby podjeżdża do osób zgłoszonych indywidualnie przez mieszkańców Poznania. Takie zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu: 61 835 68 67 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.  

Dyżury ambulansu - czerwiec 2019

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług mobilnego punktu pomocy medycznej. W miesiącu czerwcu ambulans będzie dyżurował w następujące dni:

- 03.06 (poniedziałek) - Jadłodajnia - Siostry Urszulanki, ze względu na remont ul. Taczaka, ambulans będzie stacjonował przy Pl. Taylora (skrzyżowanie ul. Taczaka z ul. Kościuszki) od godz. 9:30

- 10.06 (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul. Ściegiennego 133 od godz. 9:30 (Siostry Albertynki)

- 17.06 (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul. Łąkowej 4 od godz. 9:30 (Siostry Elżbietanki) oraz Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10 od godz. 12:00

- 24.06 (poniedziałek) - Jadłodajnia przy ul. Niegolewskich 23 od godz. 9:30 (Siostry Rodziny Maryi)


Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Ty też możesz pomóc!

Przytulisko dla osób bezdomnych
Dom dla bezdomnych. Myjemy, karmimy, ubieramy, udzielamy pomocy przedmedycznej i terapeutycznej. Chcemy to robić wspólnie z Tobą.
414 osoby wpłaciły 53 158
Jadłodajnie dla potrzebujących
Codziennie wydajemy 1000 darmowych, ciepłych posiłków dla potrzebujących. Są to głównie osoby starsze, samotne, bezdomni i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
1412 osoby wpłaciły 148 311