Caritas
7 października 2016Caritas Poznańska

Świetlice Socjoterapeutyczne

Poleć znajomemu

Caritas Poznańska prowadzi na terenie Poznania 3 świetlice dla dzieci. Placówki te obejmują opieką dzienną dzieci w wieku 7-14 lat.

 

Środowisko domowe uczestników z reguły boryka się z różnorakimi problemami, co odbija się na sytuacji dzieci skutkując deficytami edukacyjnymi i wychowawczymi. W każdej placówce pracę z młodymi ludźmi prowadzi wykwalifikowany zespół składający się z kierownika i wychowawcy (lub wychowawców) oraz w zależności od potrzeb - psychologa (dla dzieci i dla rodziców), reduktora - socjoterapeuty.

 

Wysiłki personelu ukierunkowane są na socjalizację uczestników w bezpiecznym środowisku rówieśniczym, profilaktykę agresji i przeciwdziałanie uzależnieniom, zapewnienie doświadczeń korygujących, zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych. Obejmują one następujące typy działań: zajęcia o charakterze warsztatowym, pomoc psychologiczną indywidualną i grupową, pomoc edukacyjną połączoną ze współpracą ze szkołą, dożywianie, zagospodarowanie czasu wolnego. Jednocześnie podejmuje się działania mające na celu zmianę sytuacji domowej uczestników jak również działania interwencyjne w sytuacjach, gdy wymaga tego dobro dziecka.