Caritas
27 stycznia 2020

Świetlice Socjoterapeutyczne

Poleć znajomemu

Caritas Poznańska w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku będzie realizować zadanie publiczne polegające na prowadzeniu 3 świetlic socjoterapeutycznych:
Świtełko, Tęcza i Metanoia.

 Celem zadania jest socjalizacja uczestników w bezpiecznym środowisku rówieśniczym, profilaktyka agresji i przeciwdziałanie uzależnieniom, zapewnienie doświadczeń korygujących, zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych.

Adresatami zadania są:

1. Dzieci i młodzież w wieku z terenu miasta Poznania:

 - zagrożone uzależnieniami;

- pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolne wychowawczo;

- przejawiające zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne;

- wykazujące nieprawidłowości socjalizacyjne;

- mające problemy z nauką.

2. Rodzice/opiekunowie podopiecznych.

 

Zadanie realizowane jest w:

- Świetlicy Socjoterapeutycznej CARITAS - Oratorium „Światełko”,

  ul. Winiarska 52 Poznań (grupa w wieku 6 – 16 lat)

- Świetlicy socjoterapeutycznej TĘCZA – Oratorium „TĘCZA”,

  ul. Taczaka 6/4 Poznań (grupa w wieku 7 do 10 lat) - TĘCZA I

  ul. Taczaka 6/16 lub ul. Taczaka 6/4a (grupa w wieku 11 do 15 lat) - TĘCZA II

- Świetlicy socjoterapeutycznej METANOIA – Oratorium „METANOIA”

   ul. Taczaka 6/4a (grupa w wieku 14 do 19 lat).


Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.
LOGO_POZNAN_PL_CMYK_bz
#poznanwspiera