Caritas
24 sierpnia 2022

Pół roku wojny na Ukrainie / Півроку війни в Україні

Dziś obchodzony jest Dzień Niepodległości Ukrainy. 31 rocznicę Niepodległości przyszło jej obywatelom obchodzić w czasie wojny, która trwa już równo od pół roku. Swoją solidarność z wolną i niepodległą Ukrainą wyrażamy od początku wojny niosąc pomoc uchodźcom, którzy znaleźli się w naszym regionie.

Życzymy obywatelom Ukrainny, aby ten dramat jak najszybciej się skończył i mogli oni jak najszybciej powrócić do normalnego, spokojnego życia.  

Prośmy dziś w modlitwie Dobrego Boga o pokój na Ukrainie.


Сьогодні День Незалежності України. 31-шу річницю Незалежності її громадяни зустріли під час війни, яка триває вже півроку. Свою солідарність з вільною та незалежною Україною ми висловлюємо з початку війни, допомагаючи біженцям, які опинилися в нашому краї.

Бажаємо громадянам України, щоб ця драма якомога швидше закінчилася і вони мали змогу якнайшвидше повернутися до нормального, мирного життя.

Сьогодні в молитві до Доброго Бога просимо миру в Україні.

 

 

Ty też możesz pomóc!

Hospicjum na Litwie
Miesięczny koszt utrzymania Hospicjum to aż 85 tys. euro. Państwo co miesiąc przeznacza 40 tys. euro, jednak pozostałe 45 tys. euro trzeba pozyskać samemu.
601 osób wpłaciło 92 071
Potrzeba jeszcze: 7 929
92.1%
92.1%