Caritas
13 lipca 2022

Nieustanie wspieramy uchodźców z Ukrainy / МИ ПОСТІЙНО ПІДТРИМУЄМО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

To już 140 dzień Wojny na Ukrainie. Nieustannie od początku marca prowadzimy Punkt Recepcyjny na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tylko w ostatnim tygodniu w naszym punkcie pojawiło się: 4163 uchodźców z Ukrainy, a pomoc niosło im 108 wolontariuszy.

Każdy dzień na Punkcie jest wyjątkowy - świętujemy urodziny, szkolimy przygotowując do aktywizacji zawodowej, prowadzimy szkolenia z języka polskiego i wspieramy w różnych działaniach.

Udało nam się również przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy dla wolontariuszy oraz warsztaty pracy z ciałem w sytuacji kryzysowej, co pozwala w bezpieczny sposób pomagać uchodźcom. Odwiedzają nas też ciekawi ludzie. Ostatnio gościliśmy przedstawicieli UNHCR POLSKA oraz wolontariuszy, którzy działają w ramach wolontariatu pracowniczego. Wspólne działania Caritas, organizacji pozarządowych, instytucji, wolontariuszy, darczyńców sprawiły, że na Punkcie Recepcyjnym uchodźcy z Ukrainy mają swoją małą ojczyznę. Wszystkim za to dziękujemy!


Вже 140 день війни в Україні. З початку березня ми постійно працюємо на Познаньському міжнародному ярмарку. Тільки за останній тиждень до нашого пункту звернулися 4163 біженці з України, яким допомагали 108 волонтерів.

Кожен день у Point є унікальним – ми святкуємо дні народження, тренуємося для підготовки до професійної активації, проводимо навчання польської мови та підтримуємо в різноманітних заходах.

Також вдалося провести тренінги з надання першої медичної допомоги для волонтерів та майстер-класи по роботі з тілом у кризовій ситуації, що дозволяє безпечно допомагати біженцям. Також нас відвідують цікаві люди. Нещодавно ми приймали представників UNHCR POLSKA та волонтерів, які працюють у рамках волонтерства співробітників. Завдяки спільній діяльності Карітасу, громадських організацій, установ, волонтерів та донорів у Пункті прийому біженці з України мають малу батьківщину. Ми дякуємо всім за це!


u1

u2

u3
u4

u5

u6

u7