Caritas
12 stycznia 2017

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Poleć znajomemu

To jedna z najstarszych inicjatyw Caritas. Od 1994r. w okresie Adwentu rozprowadzane są świece, które są stawianie na wigilijnym stole w wielu polskich domach.

Dystrybucją świec i wykorzystaniem pozyskanych środków zajmują się Diecezjalne i Parafialne Zespoły Caritas, które najlepiej zorientowane są w skali problemów pojawiąjących się na danym terenie. Wigilijne Dzieło to także kształtowanie postaw i próba uwrażliwienia ludzi na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami.

Każdego roku 50% z pozyskanych funduszy przeznaczana się na dofinansowanie kolonii letnich i zimowisk organizowanych przez Caritas dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. Uzyskane środki służą również finansowaniu działalności domów samotnej matki, ośrodków rehabilitacyjnych, świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych czy ubogich. Na wsparcie prowadzonych przez Caritas placówek, które zajmują się dziećmi, przeznaczanych jest 22% funduszy pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Kolejne 15% przekazywanych jest na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach. Na doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym zarezerwowano 10% pozyskiwanych środków. 10 gr z każdej świecy Caritas przeznaczane jest na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych krajach świata. 

_RWX2648