Caritas
18 października 2019Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Zapraszamy do naszych świetlic socjoterapeutycznych

Poleć znajomemu
Zapraszamy dzieci i młodzież do dwóch naszych świetlic socjoterapeutycznych: Oratorium „Tęcza” i Oratorium „Matanoia”.

Oratorium „Tęcza” przeznaczone jest dla dzieci ze szkół podstawowych. Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy dzieci i młodzież znajdują w naszej placówce przyjazne miejsce wspierające ich rozwój. Każdego dnia mogą przyjść, by w świetlicy odrobić lekcje, zjeść posiłek i wziąć udział w różnych zajęciach programowych tj.: socjoterapii, edukacyjnych, zajęciach  rozwijających sferę ducha, wychowawczych, artystycznych, sportowych itp. 

4
 
 
Dzieci przychodzą do świetlicy, by porozmawiać o swoich problemach i radościach, o tym co w domu, w szkole, w sercu. W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi i w tym też duchu staramy się kształtować powierzone nam dzieci i młodzież. Rozbudzać i rozwijać ich wiarę i życiowe postawy. 

52464326_2237639546454308_3700327493320835072_n
 
Placówka wspiera nie tylko dzieci i młodzież, docieramy także do ich rodzin. Raz w miesiącu organizowane są edukacyjno-informacyjne spotkania dla rodziców, w ramach których mają oni okazję poszerzyć swoją wiedzę nt. różnych aspektów wychowania, bycia rodzicem, rozwoju dziecka. Dodatkowo pracownnicy prowadzą dyżóry dla rodziców, w ramach których jest czas na spotkania indywidualne czy wizyty w domach. Poza tym w razie potrzeby rodzic czy dziecko praktycznie w każdej chwili może zatelefonować. Tradycją placówek jest też organizowanie wspólnych spotkań rodzinnych z okazji świąt, pikniku rodzinnego czy wyjazdu wakacyjnego. 

Miejsce spotkań:

ul. Taczaka 6/4 (grupa młodsza: dzieci z klas I- IV)
ul. Taczaka 6/16 ( grupa starsza : dzieci z klas IV – VI  lub starsze, jeśli zajdzie taka potrzeba)
Tel.: 663 484 757

tm

Oratorium „Metanoia” przeznaczone jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (wyodrębniła się z podopiecznych Oratorium Tęcza). 

Naszą patronką jest św. Matka Urszula Ledóchowska, która całe swoje życie poświęciła dzieciom i młodzieży, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, opuszczonym i zaniedbanym duchowo i moralnie. Twierdziła, że „najlepszym sposobem wychowywania dzieci dla Boga i społeczeństwa jest tworzenie wokół nich atmosfery szczęścia i osobisty przykład”. Staramy się kierować tym przesłaniem w naszej codziennej pracy. 


Miejsce spotkań:
ul. Taczaka 6/4a
Tel.: 663 484 757


Zapraszamy do naszych Świetlic.