Caritas
5 marca 2022

Podsumowanie dotychczas podjętych działań pomocy dla Ukrainy / Підсумок дій, зроблених для допомоги Україні наразі

Poleć znajomemu
Od rozpoczęcia działań wojennych Rosji na terenie Ukrainy minął już ponad tydzień. Dla naszej organizacji pomoc dla Ukrainy z miejsca stała się priorytetem naszych działań i pomocy w kierunku ludzi, którzy są dotknięci wielkim bólem i cierpieniem. Dzięki zaangażowaniu tak wielu ludzi jesteśmy stanie nieść pomoc na dużą skalę.

W Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich działa Centralny Punkt Zbiórki asortymentu. Z tego miejsca produkty są przekazywane na ośrodki pomocy, w których zatrzymują się ukraińscy uchodźcy oraz wysyłamy je także wielu innym organizacjom charytatywnym, które działają w pobliżu granicy z Ukrainą. W ostatnich dniach wyjechały dwa duże transporty. Jeden przy współpracy z miastem Poznań do Charkowa oraz jeden z Kawalerią Maltańczyków. Znalazły się w nich najpilniejsze potrzeby: żywność, rzeczy dla dzieci, a także pomoc medyczna (apteczki, bandaże itp.)  

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich działa również całodobowy Punkt Przyjmowania Uchodźców. Jest to miejsca pośrednie, gdzie odbywa się proces rejestracji i przyporządkowania rodziny pod konkretny adres ośrodków pomocy. Jeżeli osoby docierają w nocy, są zmęczone podróżą mogą zjeść posiłek i przespać się na rozłożonych łóżkach polowych i materacach.


W kościele Nawiedzenia NMP na poznańskich ratajach wydajemy ukraińskim rodzinom paczki z żywnością i innymi produktami, jakie są im aktualnie potrzebne.

W wielu miejscach naszej Archidiecezji działają ośrodki pomocy, w których gościmy ukraińskie rodziny. Aktualnie w naszych punktach gościmy ponad 100 osób, a przewinęło się przez nie zdecydowanie więcej. Cześć ludzi zatrzymuje się tylko na chwilę chcąc dostać się do Niemiec czy Francji. Już teraz czekamy na kolejne osoby, których przydzielimy do następnych lokalizacji.

Dziękujemy tak wielu życzliwym nam osobom, kościołom, zakonom, firmom, organizacją, którzy udostępnili tak wiele miejsc noclegowych i dają dach nad głową dla ukraińskich uchodźców. Przygotowujemy się na dużo większą liczbę osób, którym już teraz tworzymy jak najlepsze warunki do pobytu w naszym regionie, aby czuli się bezpiecznie i komfortowo.


Текст українською мовою: 

Від початку військових дій Росії в Україні минуло більше тижня. Для нашої організації допомога Україні одразу стала пріоритетом наших дій та допомога людям, які страждають від великого болю та страждань. Завдяки залученню такої кількості людей ми можемо надати допомогу у великих масштабах.

Центральний пункт збору асортименту працює на Познанському міжнародному ярмарку в Познані. Звідси продукти дарують центрам допомоги, де перебувають українські біженці, а також відправляємо їх багатьом іншим благодійним організаціям, які працюють поблизу кордону з Україною. За останні дні виїхали два великих транспорту. Один у співпраці з містом Познань до Харкова та один із мальтійською кавалерією. До них належать найневідкладніші потреби: продукти харчування, речі для дітей, а також медична допомога (аптечки, бинти тощо).

На Міжнародному ярмарку в Познані також є пункт прийому біженців, який працює цілодобово. Це проміжне місце, де відбувається процес реєстрації та закріплення сім’ї за певною адресою центрів допомоги. Якщо люди прибувають вночі і втомилися від подорожі, вони можуть поїсти і спати на розкладних ліжках та матрацах.

У церкві Відвідин Пресвятої Богородиці в Познанській ратуші ми даруємо українським сім’ям пакунки з продуктами та іншими продуктами, які їм потрібні на даний момент.

У багатьох місцях нашої Архієпархії є центри допомоги, де ми приймаємо українські родини. Зараз ми приймаємо на своїх пунктах понад 100 людей, і через них пройшло набагато більше. Деякі люди зупиняються лише на мить, бажаючи поїхати до Німеччини чи Франції. Ми вже чекаємо, щоб більше людей було призначено на наступні локації.

Ми хочемо подякувати таким добрим людям, церквам, орденам, компаніям та організаціям, які надали таку кількість місць для проживання та забезпечили дах над головою для українських біженців. Ми готуємося до значно більшої кількості людей, для яких вже зараз створюємо найкращі умови для перебування в нашому регіоні, щоб вони почувалися безпечно та комфортно.


IMG-20220305-WA0001
IMG-20220305-WA0006IMG-20220305-WA0012
IMG-20220305-WA0015
IMG-20220305-WA0022IMG-20220305-WA0028IMG-20220305-WA0032IMG-20220305-WA0038IMG-20220305-WA0039