SKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

SKC – pomagam, nie tylko w Roku Miłosierdzia

Rozpoczyna się nowy rok szkolny a wraz z nim kolejny rok pracy Szkolnego Koła Caritas przy Gimnazjum w Suchym Lesie.

Istnieje ono od roku 2012 dzięki młodzieży gotowej ofiarować drugiemu trochę swojego czasu, podzielić się jakimś dobrem, obdarować uśmiechem…

Co robimy?

- przy kościele w Suchym Lesie rozprowadzamy papieskie kremówki i czekoladowe Mikołaje (dochód przeznaczony jest zawsze na konkretny cel, np. na kupno wózka inwalidzkiego dla wskazanej osoby czy wyposażenie w sprzęt audiowizualny świetlicy Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie),

- włączamy się w akcję „Serce dla Lwowa” zbierając artykuły szkolne, spożywcze, higieniczne, zabawki i odzież dziecięcą,

- przygotowujemy stroiki oraz ciasto na wigilię dla ubogich i bezdomnych organizowaną na MTP,

- bierzemy udział w akcji „Tytka charytatywna” - w okresie przedświątecznym trafiamy z paczkami do ok. 20 rodzin z terenu naszej Gminy, a 5 tytek przekazujemy na potrzeby Caritas Poznań,

- dzięki przychylności Ks. Proboszcza w maju przeprowadzamy kwestę przed kościołem w Suchym Lesie, by z zebranych ofiar kupić upominki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z uboższych rodzin [przez 3 lata fundusze na ten cel pozyskiwaliśmy z rozprowadzanego w Dniu Talentów pieczonego przez młodzież ciasta]

- w sierpniu włączamy się w akcję „Tornister pełen uśmiechu” wyposażając uczniowski plecak w artykuły szkolne.

 

Dodatkowo pojawiały się akcje:

 

- szlachetna paczka dla rodziny z województwa pomorsko-kujawskiego,

- pluszaki dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi,

- paczki ofiarowane do rozdysponowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchym Lesie,

- ołówek dla Afryki,

- włączenie się w przeżycie Dnia Chorego na terenie Parafii,

- odwiedziny u chorych wskazanych przez pielęgniarkę środowiskową,

- pomoc w zakupie podręczników,

- w ostatnim czasie słodkie paczki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Suchym Lesie.

 

Współpracujemy m.in. z Gminną KomisjąRozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Parafialnym Zespołem Caritas i pielęgniarką środowiskową - to dzięki nim trafiamy do potrzebujących.

Niekiedy przychodzą do nas rodziny chcące przygotować świąteczne paczki dla innej, uboższej rodziny; czasami któraś z klas gimnazjalnych rezygnuje ze wzajemnego obdarowywania się na rzecz rodziny będącej w potrzebie.

A co dla nas?

Krótkie spotkania formacyjne i organizacyjne, cukierek z okazji Mikołaja, Wielkanocy i Dnia Dziecka, spotkanie z Ks. Proboszczem, okolicznościowe warsztaty, zlot SKC, zimowy wyjazd dla liderów – Zaniemyśl ( w tym roku uczestniczyły w nim 2. osoby), wakacje nad morzem – Dębki, (wyjechało 5 osób, a dzięki funduszom SKC i PZC 3. osobom udało się dofinansować wyjazd), udział w Święcie Młodych, coroczny zjazd SKC z całej Archidiecezji (Gostyń, Gniezno, Poznań), całonocne czuwanie  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, udział w jubileuszowym świętowaniu – Chrzest 1050.

Prowadzimy też tradycyjną, papierową kronikę – są w niej różne podziękowania i wpisy, np. Ks. Proboszcza, Ks. Biskupa, dzieci ze świetlicy oraz dyplomy i zdjęcia upamiętniające nasze działania.

Co jeszcze?  

Najważniejsze - uśmiech obdarowanych!

Jeśli chcesz dołączyć – zapraszamy!

Jednocześnie dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób – bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich dzieci – wspierają naszą działalność!!! Bo warto pomagać!

 

Jezu Miłosierny…
Bądź z nami wszędzie tam, gdzie nas posyłasz,
by mogli się na nas wesprzeć słabi i bezsilni.
Oświecaj nasz umysł,
byśmy znajdowali rozwiązania trudnych sytuacji
i ufnie zawierzali je Tobie.
Utwierdzaj naszą wolę w gotowości
do cierpliwej służby bliźnim w potrzebie.

Daj nam, Panie, przenikliwy wzrok i słuch,
byśmy umieli dostrzec Twe pokorne Oblicze w cierpiących
oraz usłyszeć ich wołanie o pomoc.
Umacniaj nasze ręce, by ochoczo służyły bliźnim.
Daj nam łaskę radosnej służby tym, którzy nas potrzebują
oraz chroń przed zniechęceniem, rozczarowaniem lub zwątpieniem…

Informacje o placówce

Rodzaj placówki:
SKC

Adres i kontakt z placówką

Poziomkowa 11
62-002 Suchy Las
Opiekun SKC: Maria Krasnosielska
E-mail: emkrasny@vp.pl
SKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym LesieSKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym LesieSKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym LesieSKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym LesieSKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym LesieSKC Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie
Powrót do listy
 

Wydrukowano ze strony Caritas