Caritas
27 października 2017

OREW Fundacji Jaś i Małgosia Szkoły i Placówki Terapeutyczne

Poleć znajomemu

Obecnie trwa rekrutacja. Na czym to polega?

Dziecko będzie  miało nie tylko zapewnioną opiekę przedszkolną lub szkolną, ale też stały dostęp do zespołu specjalistów: terapeuty SI, psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, masażysty czy fizjoterapeuty. W programie zajęć będą  m.in. muzykoterapia, rehabilitacja przez zabawę (play oryginal),  terapia koncepcją Emphaty Dolls (lalki terapeutyczne)  i inne ciekawe formy terapii dostosowane  do potrzeb dzieci.
 

Dla kogo OREW?

W ośrodku pomoc znajdą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Miejsce to zaspokaja też potrzeby dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi (osoby niewidome, niesłyszące czy mające problemy ruchowe). Wychowankami ośrodka mogą być dzieci od 3 roku życia, które z etapu przedszkolnego przechodzą płynnie na pierwszy, drugi i trzeci etap edukacji. Podopieczni mają tam zapewnioną opiekę do 25 roku życia.
 
 

Niezbędna dokumentacja na początek:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawność sprzężona).
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty te należy przesłać mailem (skany, zdjęcia) lub dostarczyć osobiście do placówki.

 

 

Kolejna dokumentacja, po zweryfikowaniu powyższej:

 1. Podanie o przyjęcie do OREW
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 3. Kserokopia dowodu osobistego dziecka lub innego dokumentu zawierającego
  nr PESEL dziecka oraz adres jego zamieszkania
 4. W przypadku opiekunów prawnych – poświadczenie o sądowym przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem 7.
 5. Pakiet dokumentów wynikający z organizacji pracy OREW  (zgody, upoważnienia, oświadczenia, kwestionariusz)
 6. Istotna dokumentacja medyczna (rozszerzająca aspekt informacji zwartych
  w kwestionariuszu/wywiadzie)
 7. Dokumentacja przebiegu dotychczasowej edukacji dziecka
 8. Dokumentacja przebiegu dotychczasowej rehabilitacji dziecka
 9. Dokumentacja przebiegu dotychczasowej terapii dziecka

 

KONTAKT

Lidia Bukowska  - dyrektor OREW

tel. 533-262-002, mail: lidia.bukowska@pomocnamama.pl

Skład charytatywny
Woda Jordan
Logo-Poznań-Chrystus-i-my-1050-lat-pierwszego-biskupstwa-w-Polsce