Przekaż 1% podatku, KRS: 0000224658
Caritas Poznańska OPP
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
KRS 0000224658

Wakacje dla dzieci z Rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka

Trudności w okazywaniu troski, problemy natury psychicznej, alkohol, przemoc, nieprawidłowe wzorce rodzinne, a często nieumiejętność zadbania o podstawowe potrzeby życiowe powodują, że wielu rodziców nie sprawuje we właściwy sposób opieki nad swoimi dziećmi.

Próby wsparcia w pokonywaniu trudności, najczęściej podejmowane przez najbliższych i pomoc społeczną, nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. W konsekwencji pojawia się bardzo trudne pytanie – czy należy zapewnić dziecku właściwą opiekę poza jego rodziną?

Dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym nie przestaje marzyć o powrocie do swojego domu. Gdy nie można spełnić tego marzenia, szansą na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do dorosłych staje się Rodzina Zastępcza – nowi opiekunowie, którzy nie zrywają kontaktu dziecka z jego rodziną pochodzenia lub Rodzinny Dom Dziecka.

W Poznaniu funkcjonuje 360 rodzin zastępczych. Większość z nich to rodziny spokrewnione z dzieckiem, pozostałe tworzone są przez osoby wcześniej mu nieznane. Wszystkim rodzinom zapewniana jest pomoc psychologiczna, prawna i finansowa. Wielu z tych rodzin nie starcza jednak funduszy, aby móc wspólnie z dziećmi pojechać na wakacje. Przez akcję „Kilometry Caritas” chcielibyśmy pozyskać środki i wesprzeć te rodziny oraz docenić ich za wrażliwość i piękne serca. Dlatego uprzejmie prosimy Państwa o wsparcie i przekazanie dowolnej kwoty na wakacje dla tych rodzin z dziećmi. Za każdy gest bardzo dziękujemy.
 
Tekst powstał dzięki uprzejmości i pomocy Pani:
Patrycji Michalak-Wachowiak
Kierownik Oddziału Kwalifikacji i Specjalistycznego Wsparcia Rodzin Zastepczych
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu
Pomagam
Trudności w okazywaniu troski, problemy natury psychicznej, alkohol, przemoc, nieprawidłowe wzorce rodzinne, a często nieumiejętność zadbania o podstawowe potrzeby życiowe powodują, że wielu rodziców nie sprawuje we właściwy sposób opieki nad swoimi dziećmi.

Próby wsparcia w pokonywaniu trudności, najczęściej podejmowane przez najbliższych i pomoc społeczną, nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. W konsekwencji pojawia się bardzo trudne pytanie – czy należy zapewnić dziecku właściwą opiekę poza jego rodziną?

Dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym nie przestaje marzyć o powrocie do swojego domu. Gdy nie można spełnić tego marzenia, szansą na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do dorosłych staje się Rodzina Zastępcza – nowi opiekunowie, którzy nie zrywają kontaktu dziecka z jego rodziną pochodzenia lub Rodzinny Dom Dziecka.

W Poznaniu funkcjonuje 360 rodzin zastępczych. Większość z nich to rodziny spokrewnione z dzieckiem, pozostałe tworzone są przez osoby wcześniej mu nieznane. Wszystkim rodzinom zapewniana jest pomoc psychologiczna, prawna i finansowa. Wielu z tych rodzin nie starcza jednak funduszy, aby móc wspólnie z dziećmi pojechać na wakacje. Przez akcję „Kilometry Caritas” chcielibyśmy pozyskać środki i wesprzeć te rodziny oraz docenić ich za wrażliwość i piękne serca. Dlatego uprzejmie prosimy Państwa o wsparcie i przekazanie dowolnej kwoty na wakacje dla tych rodzin z dziećmi. Za każdy gest bardzo dziękujemy.
 
Tekst powstał dzięki uprzejmości i pomocy Pani:
Patrycji Michalak-Wachowiak
Kierownik Oddziału Kwalifikacji i Specjalistycznego Wsparcia Rodzin Zastepczych
Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu

Wspomóż darowizną i przekaż:

Inna kwota
Wpisz kwotę jaką chcesz wspomóc naszą akcję. Liczy się każda złotówka!